Varför holistisk livscoachning?

08.08.2021

När jag först fick idén att jag skulle utbilda mig till Coach så visste jag inte att det fanns några direkta alternativ till vanlig coaching. Så när jag påbörjade min Coachingutbildning, som var helt online, kände jag mig mer och mer besviken då jag upplevde att det saknades djupare perspektiv på klienternas problem. Då jag själv har upplevt mycket sorg, stress, relationsproblem, ångest osv i mitt liv och nyligen börjat uppleva stark andlig aktivitet och gått på flera andliga utbildningar och börjat öppna upp för livets många dimensioner så visste jag att jag inte skulle kunna jobba som Coach på ett sådant målstyrt sätt. Visst fann jag det mesta i kursen intressant och mycket kan jag använda i min egen verksamhet, men jag fullföljde aldrig kursen utan la coachingidén på hyllan. Ett år senare så kom tanken upp igen och jag kände mig dragen till att gå in och söka på nätet. Jag fann direkt Helena Omfors kurs Life Coach Holistic men andlig inriktning och hoppade på kursen direkt!

Till skillnad från vanlig coaching så ser Life Coach Holistic även till de bakomliggande orsakerna till att man t ex inte når ett speciellt mål, känner sig nedstämd eller osäker på sina livsmål. Fokus inom holistisk livscoaching ligger också på hela människan utifrån ett holistiskt och andligt perspektiv. Med detta menar jag att vi tar hänsyn till att vi människor är mycket mer än bara våra fysiska kroppar. När vi känner obalanser inom och utanför oss är Anden, kroppen och sinnet alla lika viktiga att ta hänsyn till. Ibland behövs det blickas bakåt och inåt för att finna grunden till att vi inte är i balans både fysiskt och psykiskt och för att komma åt de blockeringar som hindrar klienten från att komma framåt och må bra. Många klienter uppskattar också att coachen även känna in och ge andliga budskap som extra stöd under coaching sessionerna. En holistisk coach gör mycket mer än att fokusera på att hjälpa klienten att nå ett uppsatt mål.


Vanlig holistisk coaching går ut på att coachen ställer öppna starka frågor som hjälper klienten att finna svaren inom sig. Ju mindre coachen hörs desto bättre

Jag kände direkt att jag vill arbeta lite annorlunda så jag väljer att kalla mina coachingsessioner för helande samtal istället. Jag anser att mina egna livserfarenheter kan vara till hjälp och delar därför gärna med mig av dessa om jag anser att det kan hjälpa klienten.